Acer Aspire One A110, A115 loại 6 cell
  • Cell chính hãng
  • Cell Ni-mh
  • Thiết bị ngành pin laptop
  • Phần mềm reset pin laptop
  • Sạc dự phòng power bank
HTML5 Slideshow Code by WOWSlider.com v4.8


Acer Aspire One A110, A115 loại 6 cell

Giá: 832.000 đ
Thanh toán an toàn với Bảo Kim !

Acer Aspire One A110, A115 loại 6 cell
·   
Mã PIN:LC.BTP00.018 UM08A31 UM08A71 UM08A72 UM08A73 UM08A74 UM08B52 UM08B71 UM08B72 UM08B73 UM08B74
·   
DÒNG MÁY TƯƠNG THÍCH:
Aspire One D250-1Bw Aspire One 10.1" (White) Aspire One 8.9" (White) Aspire One A110-1295 Aspire One A110-1545 Aspire One A110-1831 Aspire One A110-1955 Aspire One A110-AGp Aspire One A110-AGw Aspire One A110-Ap Aspire One A110-Aw Aspire One A110-BGw Aspire One A110-Bp Aspire One A110-Bw Aspire One A110L weiss Aspire One A150-1006 Aspire One A150-1126 Aspire One A150-1178 Aspire One A150-1672 Aspire One A150-1890 Aspire One A150-Ap Aspire One A150-Aw Aspire One A150-BGp Aspire One A150-BGw Aspire One A150-Bp Aspire One A150-Bw Aspire One A150-Bw1 Aspire One A150L weiss Aspire One A150X weiss Aspire One D150-1186 Aspire One D150-1240 Aspire One D150-1669 Aspire One D150-1739 Aspire One D150-1Bw
·   
THAM SỐ: 11.1V, 4400mAh Li-ion. (6 cell)
 
 
 

950.000 đ
5553
950.000 đ
5064
950.000 đ
5066
1.250.000 đ
5788
1.450.000 đ
4806
750.000 đ
5042
1.250.000 đ
5029
850.000 đ
4407
950.000 đ
5001
1.250.000 đ
5533
1.750.000 đ
4754
850.000 đ
4687
950.000 đ
4940
1.050.000 đ
4669
1.150.000 đ
4820
1.050.000 đ
4876
950.000 đ
5346
750.000 đ
4896
950.000 đ
4564
1.050.000 đ
4760
1.450.000 đ
4831
1.550.000 đ
4729
1.250.000 đ
5019
1.450.000 đ
4547
850.000 đ
4643
1.250.000 đ
4955
1.450.000 đ
5546
750.000 đ
4565
1.500.000 đ
4658
1.350.000 đ
4888
1.050.000 đ
4691
850.000 đ
4687
1.650.000 đ
5578
750.000 đ
4819
175.000 đ
4614
1.500.000 đ
4682
1.250.000 đ
4908
1.450.000 đ
4973
1.450.000 đ
5687
8.500.000 đ
4820
175.000 đ
4887
1.550.000 đ
5960
850.000 đ
4740
1.050.000 đ
5388
950.000 đ
4786
850.000 đ
4531
850.000 đ
4819
950.000 đ
4906
1.850.000 đ
4849
745.000 đ
4670
845.000 đ
4661
745.000 đ
4878
1.550.000 đ
4680
175.000 đ
4723
950.000 đ
4726
1.050.000 đ
4718
950.000 đ
4610
850.000 đ
4655
1.250.000 đ
5298
850.000 đ
4734
950.000 đ
5639
850.000 đ
5594
850.000 đ
4791
850.000 đ
5210
850.000 đ
4813
850.000 đ
5145