Acer Aspire One A110, A115 loại 6 cell
  • Cell chính hãng
  • Cell Ni-mh
  • Thiết bị ngành pin laptop
  • Phần mềm reset pin laptop
  • Sạc dự phòng power bank
HTML5 Slideshow Code by WOWSlider.com v4.8


Acer Aspire One A110, A115 loại 6 cell

Giá: 832.000 đ
Thanh toán an toàn với Bảo Kim !

Acer Aspire One A110, A115 loại 6 cell
·   
Mã PIN:LC.BTP00.018 UM08A31 UM08A71 UM08A72 UM08A73 UM08A74 UM08B52 UM08B71 UM08B72 UM08B73 UM08B74
·   
DÒNG MÁY TƯƠNG THÍCH:
Aspire One D250-1Bw Aspire One 10.1" (White) Aspire One 8.9" (White) Aspire One A110-1295 Aspire One A110-1545 Aspire One A110-1831 Aspire One A110-1955 Aspire One A110-AGp Aspire One A110-AGw Aspire One A110-Ap Aspire One A110-Aw Aspire One A110-BGw Aspire One A110-Bp Aspire One A110-Bw Aspire One A110L weiss Aspire One A150-1006 Aspire One A150-1126 Aspire One A150-1178 Aspire One A150-1672 Aspire One A150-1890 Aspire One A150-Ap Aspire One A150-Aw Aspire One A150-BGp Aspire One A150-BGw Aspire One A150-Bp Aspire One A150-Bw Aspire One A150-Bw1 Aspire One A150L weiss Aspire One A150X weiss Aspire One D150-1186 Aspire One D150-1240 Aspire One D150-1669 Aspire One D150-1739 Aspire One D150-1Bw
·   
THAM SỐ: 11.1V, 4400mAh Li-ion. (6 cell)
 
 
 

950.000 đ
5715
950.000 đ
5160
950.000 đ
5159
1.250.000 đ
5949
1.450.000 đ
4900
750.000 đ
5142
1.250.000 đ
5149
850.000 đ
4503
950.000 đ
5110
1.250.000 đ
5660
1.750.000 đ
4837
850.000 đ
4764
950.000 đ
5040
1.050.000 đ
4747
750.000 đ
4992
1.150.000 đ
4910
950.000 đ
5454
1.050.000 đ
4857
1.450.000 đ
4922
1.050.000 đ
4963
950.000 đ
4641
1.550.000 đ
4818
1.250.000 đ
5128
1.450.000 đ
4643
850.000 đ
4725
1.250.000 đ
5035
1.450.000 đ
5077
1.450.000 đ
5793
175.000 đ
4993
1.550.000 đ
6092
850.000 đ
4824
1.050.000 đ
5522
950.000 đ
4878
850.000 đ
4605
8.500.000 đ
4892
850.000 đ
4912
1.450.000 đ
5715
750.000 đ
4661
1.500.000 đ
4776
1.350.000 đ
4985
1.050.000 đ
4775
850.000 đ
4765
1.650.000 đ
5696
750.000 đ
4908
175.000 đ
4690
1.500.000 đ
4761
1.250.000 đ
5005
950.000 đ
4987
1.850.000 đ
4930
845.000 đ
4743
745.000 đ
4947
745.000 đ
4752
1.550.000 đ
4756
175.000 đ
4808
1.050.000 đ
4813
950.000 đ
4810
950.000 đ
4698
850.000 đ
4829
950.000 đ
5770
850.000 đ
5722
850.000 đ
4885
850.000 đ
5314
850.000 đ
4897
850.000 đ
4738
1.250.000 đ
5413
850.000 đ
5229