Pin Acer Aspire 5520 , 5920 ,6920 Series
  • Cell chính hãng
  • Cell Ni-mh
  • Thiết bị ngành pin laptop
  • Phần mềm reset pin laptop
  • Sạc dự phòng power bank
HTML5 Slideshow Code by WOWSlider.com v4.8


Pin Acer Aspire 5520 , 5920 ,6920 Series

Giá: 745.000 đ
Thanh toán an toàn với Bảo Kim !

Pin Acer Aspire 5520 , 5920 ,6920 Series

•    Mã PIN:LC.BTP00.018 UM08A31 UM08A71 UM08A72 UM08A73 UM08A74 UM08B52 UM08B71 UM08B72 UM08B73 UM08B74

•    DÒNG MÁY TƯƠNG THÍCH:Aspire One D250-1Bw Aspire One 10.1" (White) Aspire One 8.9" (White) Aspire One A110-1295 Aspire One A110-1545 Aspire One A110-1831 Aspire One A110-1955 Aspire One A110-AGp Aspire One A110-AGw Aspire One A110-Ap Aspire One A110-Aw Aspire One A110-BGw Aspire One A110-Bp Aspire One A110-Bw Aspire One A110L weiss Aspire One A150-1006 Aspire One A150-1126 Aspire One A150-1178 Aspire One A150-1672 Aspire One A150-1890 Aspire One A150-Ap Aspire One A150-Aw Aspire One A150-BGp Aspire One A150-BGw Aspire One A150-Bp Aspire One A150-Bw Aspire One A150-Bw1 Aspire One A150L weiss Aspire One A150X weiss Aspire One D150-1186 Aspire One D150-1240 Aspire One D150-1669 Aspire One D150-1739 Aspire One D150-1Bw

•    THAM SỐ: 11.1V 4400mAh Li-ion. (6 cell)
 

950.000 đ
5605
950.000 đ
5100
950.000 đ
5098
1.250.000 đ
5845
1.450.000 đ
4844
750.000 đ
5077
1.250.000 đ
5070
850.000 đ
4443
950.000 đ
5037
1.250.000 đ
5568
1.750.000 đ
4783
850.000 đ
4714
950.000 đ
4971
1.050.000 đ
4699
1.050.000 đ
4795
1.450.000 đ
4865
1.150.000 đ
4850
1.050.000 đ
4907
950.000 đ
5385
750.000 đ
4932
950.000 đ
4599
1.550.000 đ
4762
1.250.000 đ
5057
1.450.000 đ
4589
850.000 đ
4676
1.250.000 đ
4980
850.000 đ
4551
850.000 đ
4850
750.000 đ
4599
1.450.000 đ
5617
1.500.000 đ
4696
1.350.000 đ
4924
850.000 đ
4712
1.050.000 đ
4724
1.650.000 đ
5617
750.000 đ
4849
175.000 đ
4641
1.500.000 đ
4707
1.250.000 đ
4946
8.500.000 đ
4845
1.450.000 đ
5012
1.450.000 đ
5718
175.000 đ
4929
1.550.000 đ
6008
850.000 đ
4772
1.050.000 đ
5442
950.000 đ
4814
950.000 đ
4938
1.850.000 đ
4881
745.000 đ
4702
845.000 đ
4686
832.000 đ
4706
1.550.000 đ
4707
175.000 đ
4747
950.000 đ
4761
1.050.000 đ
4753
950.000 đ
4642
850.000 đ
4849
850.000 đ
4685
1.250.000 đ
5338
850.000 đ
4765
950.000 đ
5688
850.000 đ
5642
850.000 đ
4825
850.000 đ
5244
850.000 đ
5173