Pin Acer Aspire 5520 , 5920 ,6920 Series
  • Cell chính hãng
  • Cell Ni-mh
  • Thiết bị ngành pin laptop
  • Phần mềm reset pin laptop
  • Sạc dự phòng power bank
HTML5 Slideshow Code by WOWSlider.com v4.8


Pin Acer Aspire 5520 , 5920 ,6920 Series

Giá: 745.000 đ
Thanh toán an toàn với Bảo Kim !

Pin Acer Aspire 5520 , 5920 ,6920 Series

•    Mã PIN:LC.BTP00.018 UM08A31 UM08A71 UM08A72 UM08A73 UM08A74 UM08B52 UM08B71 UM08B72 UM08B73 UM08B74

•    DÒNG MÁY TƯƠNG THÍCH:Aspire One D250-1Bw Aspire One 10.1" (White) Aspire One 8.9" (White) Aspire One A110-1295 Aspire One A110-1545 Aspire One A110-1831 Aspire One A110-1955 Aspire One A110-AGp Aspire One A110-AGw Aspire One A110-Ap Aspire One A110-Aw Aspire One A110-BGw Aspire One A110-Bp Aspire One A110-Bw Aspire One A110L weiss Aspire One A150-1006 Aspire One A150-1126 Aspire One A150-1178 Aspire One A150-1672 Aspire One A150-1890 Aspire One A150-Ap Aspire One A150-Aw Aspire One A150-BGp Aspire One A150-BGw Aspire One A150-Bp Aspire One A150-Bw Aspire One A150-Bw1 Aspire One A150L weiss Aspire One A150X weiss Aspire One D150-1186 Aspire One D150-1240 Aspire One D150-1669 Aspire One D150-1739 Aspire One D150-1Bw

•    THAM SỐ: 11.1V 4400mAh Li-ion. (6 cell)
 

950.000 đ
5376
950.000 đ
4932
950.000 đ
4955
1.250.000 đ
5528
1.450.000 đ
4689
750.000 đ
4922
1.250.000 đ
4837
850.000 đ
4302
950.000 đ
4870
1.250.000 đ
5389
1.750.000 đ
4640
950.000 đ
4825
1.050.000 đ
4558
850.000 đ
4590
950.000 đ
5207
1.450.000 đ
4666
1.050.000 đ
4649
1.050.000 đ
4762
950.000 đ
4458
750.000 đ
4789
1.150.000 đ
4714
1.550.000 đ
4611
1.250.000 đ
4901
1.450.000 đ
4399
850.000 đ
4544
1.250.000 đ
4848
1.550.000 đ
5812
850.000 đ
4639
1.050.000 đ
5217
950.000 đ
4676
850.000 đ
4439
850.000 đ
4703
1.450.000 đ
5413
750.000 đ
4438
1.500.000 đ
4509
8.500.000 đ
4736
1.350.000 đ
4762
1.050.000 đ
4567
850.000 đ
4570
1.650.000 đ
5444
750.000 đ
4706
175.000 đ
4518
1.500.000 đ
4577
1.250.000 đ
4794
1.450.000 đ
4850
1.450.000 đ
5542
175.000 đ
4765
950.000 đ
4803
1.850.000 đ
4736
832.000 đ
4547
745.000 đ
4555
845.000 đ
4560
1.550.000 đ
4586
175.000 đ
4613
950.000 đ
4618
1.050.000 đ
4615
950.000 đ
4505
850.000 đ
5076
850.000 đ
4700
850.000 đ
4557
1.250.000 đ
5151
850.000 đ
4633
950.000 đ
5474
850.000 đ
5425
850.000 đ
4702
850.000 đ
4995