Pin Acer 2920, 3620, 3300, 6292 5560 ZIN
  • Cell chính hãng
  • Cell Ni-mh
  • Thiết bị ngành pin laptop
  • Phần mềm reset pin laptop
  • Sạc dự phòng power bank
HTML5 Slideshow Code by WOWSlider.com v4.8


Pin Acer 2920, 3620, 3300, 6292 5560 ZIN

Giá: 845.000 đ
Thanh toán an toàn với Bảo Kim !

 Pin Acer 2920, 3620, 3300, 6292 5560 ZIN theo máy.
 Bảo hành 09 tháng.
 
Pin ZIN dung lượng cao 5200 mAh: 1.050.000 đ

. Mã PIN:
BTP-AMJ1, BTP-ANJ1, BTP-AOJ1, BTP-APJ1, BTP-AQJ1, BTP-ARJ1, BTP-AS3620, BTP-ASJ1, BTP-B2J1, GARDA31, GARDA32

. Tham số: 10V8, 4400mAh.

 

950.000 đ
5605
950.000 đ
5100
950.000 đ
5098
1.250.000 đ
5845
1.450.000 đ
4844
750.000 đ
5077
1.250.000 đ
5070
850.000 đ
4443
950.000 đ
5037
1.250.000 đ
5568
1.750.000 đ
4783
1.050.000 đ
4699
850.000 đ
4714
950.000 đ
4971
950.000 đ
5385
1.050.000 đ
4795
1.450.000 đ
4865
1.050.000 đ
4907
950.000 đ
4598
750.000 đ
4932
1.150.000 đ
4850
1.550.000 đ
4762
1.250.000 đ
5057
1.450.000 đ
4589
850.000 đ
4676
1.250.000 đ
4980
850.000 đ
4551
850.000 đ
4850
1.450.000 đ
5617
750.000 đ
4599
1.500.000 đ
4696
8.500.000 đ
4845
1.350.000 đ
4924
1.050.000 đ
4724
850.000 đ
4712
1.650.000 đ
5617
750.000 đ
4849
175.000 đ
4641
1.500.000 đ
4707
1.250.000 đ
4946
1.450.000 đ
5012
1.450.000 đ
5718
175.000 đ
4929
1.550.000 đ
6008
850.000 đ
4772
1.050.000 đ
5442
950.000 đ
4814
950.000 đ
4937
1.850.000 đ
4881
745.000 đ
4903
745.000 đ
4702
832.000 đ
4706
1.550.000 đ
4707
175.000 đ
4747
950.000 đ
4761
1.050.000 đ
4753
950.000 đ
4642
850.000 đ
4849
850.000 đ
4685
1.250.000 đ
5338
850.000 đ
4764
950.000 đ
5688
850.000 đ
5642
850.000 đ
4825
850.000 đ
5244
850.000 đ
5173