Pin Acer 2920, 3620, 3300, 6292 5560 ZIN
  • Cell chính hãng
  • Cell Ni-mh
  • Thiết bị ngành pin laptop
  • Phần mềm reset pin laptop
  • Sạc dự phòng power bank
HTML5 Slideshow Code by WOWSlider.com v4.8


Pin Acer 2920, 3620, 3300, 6292 5560 ZIN

Giá: 845.000 đ
Thanh toán an toàn với Bảo Kim !

 Pin Acer 2920, 3620, 3300, 6292 5560 ZIN theo máy.
 Bảo hành 09 tháng.
 
Pin ZIN dung lượng cao 5200 mAh: 1.050.000 đ

. Mã PIN:
BTP-AMJ1, BTP-ANJ1, BTP-AOJ1, BTP-APJ1, BTP-AQJ1, BTP-ARJ1, BTP-AS3620, BTP-ASJ1, BTP-B2J1, GARDA31, GARDA32

. Tham số: 10V8, 4400mAh.

 

950.000 đ
5376
950.000 đ
4932
950.000 đ
4955
1.250.000 đ
5528
1.450.000 đ
4689
750.000 đ
4922
1.250.000 đ
4837
850.000 đ
4302
950.000 đ
4870
1.250.000 đ
5389
1.750.000 đ
4640
950.000 đ
4825
1.050.000 đ
4558
850.000 đ
4590
1.050.000 đ
4649
1.450.000 đ
4666
1.050.000 đ
4762
950.000 đ
5207
750.000 đ
4789
950.000 đ
4457
1.150.000 đ
4714
1.550.000 đ
4611
1.250.000 đ
4901
1.450.000 đ
4399
850.000 đ
4544
1.250.000 đ
4848
850.000 đ
4703
750.000 đ
4438
1.450.000 đ
5413
1.500.000 đ
4509
1.350.000 đ
4762
1.050.000 đ
4567
850.000 đ
4570
1.650.000 đ
5444
750.000 đ
4706
175.000 đ
4518
1.500.000 đ
4577
8.500.000 đ
4736
1.250.000 đ
4794
1.450.000 đ
4850
1.450.000 đ
5542
175.000 đ
4765
1.550.000 đ
5812
850.000 đ
4639
1.050.000 đ
5217
950.000 đ
4676
850.000 đ
4439
950.000 đ
4802
1.850.000 đ
4736
745.000 đ
4738
745.000 đ
4555
832.000 đ
4547
1.550.000 đ
4585
175.000 đ
4613
950.000 đ
4618
1.050.000 đ
4615
950.000 đ
4505
850.000 đ
4557
1.250.000 đ
5151
850.000 đ
4632
950.000 đ
5474
850.000 đ
5425
850.000 đ
4702
850.000 đ
5076
850.000 đ
4700
850.000 đ
4995