Pin HP Pavilion DV7 UB1E Original
 • Cell chính hãng
 • Cell Ni-mh
 • Thiết bị ngành pin laptop
 • Phần mềm reset pin laptop
 • Sạc dự phòng power bank
HTML5 Slideshow Code by WOWSlider.com v4.8


Pin HP Pavilion DV7 UB1E Original

Giá: 1.450.000 đ
Thanh toán an toàn với Bảo Kim !

Pin laptop HP Envy 17 Pavilion DV7 Series.
Pin Zin Chính hãng - Original Products
Thông số pin:
 • Màu : Đen
 • Loại pin: Li-ion
 • Loại cell: HP, 9 cell.
 • Điện áp (V): 11.1
 • Dòng (mAh): 8400 (93Wh).
 • Thời gian dùng: 3h -5h
 • Bảo hành: 12 tháng.

 Lưu ý: Giá trên là giá của pin Zin chính hãng (Original) và Trung tâm Khang Minh®  Battery chỉ bán pin zin chính hãng. Quý khách có thể tham khảo thông tin về pin mới trên thị trường trước khi quyết định mua pin mới!    

Mã Pin (Model Number): 
HSTNN-CB0W
HSTNN-CB0X
HSTNN-CB0X(U)
HSTNN-DB0W
HSTNN-F01C
HSTNN-F02C
HSTNN-I78C
HSTNN-I79C
HSTNN-I81C
HSTNN-I83C
HSTNN-I84C
HSTNN-IB0X
HSTNN-IB1E
HSTNN-OB0X
HSTNN-OB0Y
HSTNN-Q47C
HSTNN-Q49C
HSTNN-Q50C
HSTNN-Q51C
HSTNN-Q60C
HSTNN-Q61C
HSTNN-Q62C
HSTNN-Q63C
HSTNN-Q64C
HSTNN-UB0X
HSTNN-UB1E
HSTNN-YB0X

Dòng máy tương thích (Product Model):
Envy 17-1001tx
Envy 17-1001xx
Envy 17-1002tx
Envy 17-1003tx
Envy 17-1003xx
Envy 17-1004tx
Envy 17-1006tx
Envy 17-1007tx
Envy 17-1008tx
Envy 17-1009tx
Envy 17-1010el
Envy 17-1010ew
Envy 17-1010nr
Envy 17-1010tx
Envy 17-1011nr
Envy 17-1011tx
Envy 17-1012nr
Envy 17-1013tx
Envy 17-1017tx
Envy 17-1018tx
Envy 17-1020el
Envy 17-1050ea
Envy 17-1050eb
Envy 17-1050ef
Envy 17-1050ep
Envy 17-1050es
Envy 17-1080eo
Envy 17-1085eo
Envy 17-1090ca
Envy 17-1090eo
Envy 17-1090ez
Pavilion dm4-1001tu
Pavilion dm4-1001tx
Pavilion dm4-1002tu
Pavilion dm4-1002tx
Pavilion dm4-1004tu
Pavilion dm4-1004xx
Pavilion dm4-1006tu
Pavilion dm4-1006tx
Pavilion dm4-1008tu
Pavilion dm4-1008tx
Pavilion dm4-1009tx
Pavilion dm4-1010eg
Pavilion dm4-1010tx
Pavilion dm4-1012tx
Pavilion dm4-1013tx
Pavilion dm4-1014tx
Pavilion dm4-1016tx
Pavilion dm4-1017tx
Pavilion dm4-1018tx
Pavilion dm4-1019tx
Pavilion dm4-1020tx
Pavilion dm4-1021tx
Pavilion dm4-1022tx
Pavilion dm4-1023tx
Pavilion dm4-1024tx
Pavilion dm4-1027tx
Pavilion dm4-1028tx
Pavilion dm4-1029tx
Pavilion dm4-1030ez
Pavilion dm4-1030tx
Pavilion dm4-1031tx
Pavilion dm4-1050ca
Pavilion dm4-1050ea
Pavilion dm4-1050et
Pavilion dm4-1050so
Pavilion dm4-1050ss
Pavilion dm4-1060ea
Pavilion dm4-1060ee
Pavilion dm4-1060sf
Pavilion dm4-1060ss
Pavilion dm4-1060us
Pavilion dm4-1062nr
Pavilion dm4-1063cl
Pavilion dm4-1063he
Pavilion dm4-1065dx
Pavilion dm4-1070ee
Pavilion dm4-1070ef
Pavilion dm4-1070sf
Pavilion dm4-1080ee
Pavilion dm4-1090ee
Pavilion dm4-1090la
Pavilion dm4-1160us
Pavilion dv3-4000sb
Pavilion dv3-4002tx
Pavilion dv3-4003tx
Pavilion dv3-4004tx
Pavilion dv3-4005tx
Pavilion dv3-4006tx
Pavilion dv3-4007tx
Pavilion dv3-4010em
Pavilion dv3-4010sg
Pavilion dv3-4010sl
Pavilion dv3-4010tx
Pavilion dv3-4016tx
Pavilion dv3-4019tx
Pavilion dv3-4020sp
Pavilion dv3-4020tx
Pavilion dv3-4025er
Pavilion dv3-4026tx
Pavilion dv3-4027tx
Pavilion dv3-4028tx
Pavilion dv3-4029tx
Pavilion dv3-4030er
Pavilion dv3-4030tx
Pavilion dv3-4031tx
Pavilion dv3-4034tx
Pavilion dv3-4035tx
Pavilion dv3-4036tx
Pavilion dv3-4037ee
Pavilion dv3-4038ee
Pavilion dv3-4038tx
Pavilion dv3-4039tx
Pavilion dv3-4040eo
Pavilion dv3-4042tx
Pavilion dv3-4043tx
Pavilion dv3-4044tx
Pavilion dv3-4045eo
Pavilion dv3-4045tx
Pavilion dv3-4046tx
Pavilion dv3-4047tx
Pavilion dv3-4048tx
Pavilion dv3-4049tx
Pavilion dv3-4050ea
Pavilion dv3-4050ec
Pavilion dv3-4050eo
Pavilion dv3-4050et
Pavilion dv3-4050ez
Pavilion dv3-4050sp
Pavilion dv3-4050ss
Pavilion dv3-4051tx
Pavilion dv3-4052tx
Pavilion dv3-4053tx
Pavilion dv3-4054tx
Pavilion dv3-4060ee
Pavilion dv3-4060eo
Pavilion dv3-4060es
Pavilion dv3-4061ee
Pavilion dv3-4070ee
Pavilion dv3-4070ss
Pavilion dv3-4071ee
Pavilion dv5-2008ca
Pavilion dv5-2028ca
Pavilion dv5-2032la
Pavilion dv5-2034la
Pavilion dv5-2035dx
Pavilion dv5-2035la
Pavilion dv5-2037la
Pavilion dv5-2038la
Pavilion dv5-2040ca
Pavilion dv5-2043la
Pavilion dv5-2045dx
Pavilion dv5-2045la
Pavilion dv5-2046la
Pavilion dv5-2047ca
Pavilion dv5-2048la
Pavilion dv5-2050ca
Pavilion dv5-2051xx
Pavilion dv5-2070us
Pavilion dv5-2072nr
Pavilion dv5-2073nr
Pavilion dv5-2074dx
Pavilion dv5-2077cl
Pavilion dv6-3000sb
Pavilion dv6-3001ax
Pavilion dv6-3001tu
Pavilion dv6-3001tx
Pavilion dv6-3001xx
Pavilion dv6-3002tu
Pavilion dv6-3002xx
Pavilion dv6-3003xx
Pavilion dv6-3004ax
Pavilion dv6-3004tu
Pavilion dv6-3004tx
Pavilion dv6-3005et
Pavilion dv6-3005tu
Pavilion dv6-3005tx
Pavilion dv6-3006ax
Pavilion dv6-3006tu
Pavilion dv6-3006tx
Pavilion dv6-3007ax
Pavilion dv6-3008et
Pavilion dv6-3008tx
Pavilion dv6-3009ax
Pavilion dv6-3010ax
Pavilion dv6-3010ej
Pavilion dv6-3010el
Pavilion dv6-3010et
Pavilion dv6-3010ez
Pavilion dv6-3010sg
Pavilion dv6-3010us
Pavilion dv6-3011el
Pavilion dv6-3011sd
Pavilion dv6-3011tx
Pavilion dv6-3012eg
Pavilion dv6-3012tx
Pavilion dv6-3013cl
Pavilion dv6-3013sl
Pavilion dv6-3013tx
Pavilion dv6-3014sl
Pavilion dv6-3014tx
Pavilion dv6-3015tx
Pavilion dv6-3016ez
Pavilion dv6-3017tx
Pavilion dv6-3018sl
Pavilion dv6-3019sl
Pavilion dv6-3019tx
Pavilion dv6-3019wm
Pavilion dv6-3020ee
Pavilion dv6-3020er
Pavilion dv6-3020sp
Pavilion dv6-3020tx
Pavilion dv6-3020us
Pavilion dv6-3021ee
Pavilion dv6-3021sl
Pavilion dv6-3021tx
Pavilion dv6-3022ee
Pavilion dv6-3022tx
Pavilion dv6-3023tx
Pavilion dv6-3024tx
Pavilion dv6-3025dx
Pavilion dv6-3025sz
Pavilion dv6-3027tx
Pavilion dv6-3028st
Pavilion dv6-3029sz
Pavilion dv6-3030ee
Pavilion dv6-3030ej
Pavilion dv6-3030er
Pavilion dv6-3030ew
Pavilion dv6-3030sy
Pavilion dv6-3030tx
Pavilion dv6-3030us
Pavilion dv6-3031ee
Pavilion dv6-3031tx
Pavilion dv6-3032ee
Pavilion dv6-3032tx
Pavilion dv6-3033he
Pavilion dv6-3033tx
Pavilion dv6-3034ca
Pavilion dv6-3034sl
Pavilion dv6-3034tx
Pavilion dv6-3035tx
Pavilion dv6-3037ca
Pavilion dv6-3037sb
Pavilion dv6-3037tx
Pavilion dv6-3040ca
Pavilion dv6-3040er
Pavilion dv6-3040es
Pavilion dv6-3040ez
Pavilion dv6-3040sd
Pavilion dv6-3040sl
Pavilion dv6-3040us
Pavilion dv6-3041sl
Pavilion dv6-3041tx
Pavilion dv6-3042sl
Pavilion dv6-3042tx
Pavilion dv6-3043tx
Pavilion dv6-3046ee
Pavilion dv6-3048ee
Pavilion dv6-3050ca
Pavilion dv6-3050sg
Pavilion dv6-3050us
Pavilion dv6-3051sg
Pavilion dv6-3051xx
Pavilion dv6-3052ee
Pavilion dv6-3052tx
Pavilion dv6-3053eg
Pavilion dv6-3054ez
Pavilion dv6-3055eg
Pavilion dv6-3055et
Pavilion dv6-3056ez
Pavilion dv6-3060ee
Pavilion dv6-3060ej
Pavilion dv6-3060es
Pavilion dv6-3060ez
Pavilion dv6-3061ee
Pavilion dv6-3063ee
Pavilion dv6-3077la
Pavilion dv6-3080er
Pavilion dv6-3088la
Pavilion dv6-3090ca
Pavilion dv7-4000eh
Pavilion dv7-4000sb
Pavilion dv7-4001tx

» Quý khách có thể gọi trực tiếp 0913 981981 để biết thêm thông tin.


950.000 đ
5605
950.000 đ
5100
950.000 đ
5098
1.250.000 đ
5845
1.450.000 đ
4844
750.000 đ
5077
1.250.000 đ
5070
850.000 đ
4444
950.000 đ
5037
1.250.000 đ
5568
1.750.000 đ
4784
850.000 đ
4714
950.000 đ
4971
1.050.000 đ
4699
1.050.000 đ
4795
1.150.000 đ
4851
1.050.000 đ
4907
950.000 đ
5386
750.000 đ
4932
950.000 đ
4599
1.550.000 đ
4762
1.250.000 đ
5058
1.450.000 đ
4589
850.000 đ
4676
1.250.000 đ
4980
850.000 đ
4713
1.650.000 đ
5617
750.000 đ
4849
175.000 đ
4641
1.450.000 đ
5617
1.500.000 đ
4697
1.250.000 đ
4946
1.350.000 đ
4925
1.050.000 đ
4724
1.500.000 đ
4707
8.500.000 đ
4845
1.450.000 đ
5013
1.450.000 đ
5718
850.000 đ
4772
1.050.000 đ
5442
175.000 đ
4930
850.000 đ
4552
850.000 đ
4850
1.550.000 đ
6008
750.000 đ
4599
950.000 đ
4814
950.000 đ
4938
1.850.000 đ
4881
745.000 đ
4703
845.000 đ
4686
832.000 đ
4706
745.000 đ
4904
1.550.000 đ
4707
175.000 đ
4748
950.000 đ
4761
1.050.000 đ
4753
950.000 đ
4642
1.250.000 đ
5338
850.000 đ
4765
950.000 đ
5689
850.000 đ
5642
850.000 đ
4826
850.000 đ
5244
850.000 đ
4849
850.000 đ
4686
850.000 đ
5173