Đế nạp ROM dùng kết hợp GPIO
  • Cell chính hãng
  • Cell Ni-mh
  • Thiết bị ngành pin laptop
  • Phần mềm reset pin laptop
  • Sạc dự phòng power bank
HTML5 Slideshow Code by WOWSlider.com v4.8


Đế nạp ROM dùng kết hợp GPIO

Giá: 550.000 đ
Thanh toán an toàn với Bảo Kim !

 Đế nạp ROM dùng kết hợp GPIO Adaptor.

Socket P.1: ROM 24C0X.
Socket P.4: 25LC040 và M95640.
Socket P.2 và P.3: ROM khác.


 


2.850.000 đ
5018
35.000.000 đ
16961
6.000.000 đ
7723
6.000.000 đ
6447
3.000.000 đ
4489
6.000.000 đ
7188
3.000.000 đ
5233
6.000.000 đ
4397
6.000.000 đ
5948
7.000.000 đ
4736
350.000 đ
3451
2.000.000 đ
4599
2.500.000 đ
4481
79.000.000 đ
4762
1.500.000 đ
5591
2.500.000 đ
6158
Liên hệ
3137
2.500.000 đ
6204
1.650.000 đ
6048
2.500.000 đ
4341
25.000.000 đ
5277
2.950.000 đ
5086
Liên hệ
3000