Đế nạp ROM dùng kết hợp GPIO
  • Cell chính hãng
  • Cell Ni-mh
  • Thiết bị ngành pin laptop
  • Phần mềm reset pin laptop
  • Sạc dự phòng power bank
HTML5 Slideshow Code by WOWSlider.com v4.8


Đế nạp ROM dùng kết hợp GPIO

Giá: 550.000 đ
Thanh toán an toàn với Bảo Kim !

 Đế nạp ROM dùng kết hợp GPIO Adaptor.

Socket P.1: ROM 24C0X.
Socket P.4: 25LC040 và M95640.
Socket P.2 và P.3: ROM khác.


 


2.850.000 đ
5353
35.000.000 đ
18520
6.000.000 đ
8337
6.000.000 đ
6955
3.000.000 đ
4737
6.000.000 đ
7652
3.000.000 đ
5559
6.000.000 đ
4645
6.000.000 đ
6391
7.000.000 đ
4967
350.000 đ
3690
2.000.000 đ
4841
2.500.000 đ
4701
79.000.000 đ
5039
1.500.000 đ
5898
2.500.000 đ
6548
Liên hệ
3303
2.500.000 đ
6736
1.650.000 đ
6544
2.500.000 đ
4590
25.000.000 đ
5635
2.950.000 đ
5418
Liên hệ
3238