Đế nạp ROM dùng kết hợp GPIO
  • Cell chính hãng
  • Cell Ni-mh
  • Thiết bị ngành pin laptop
  • Phần mềm reset pin laptop
  • Sạc dự phòng power bank
HTML5 Slideshow Code by WOWSlider.com v4.8


Đế nạp ROM dùng kết hợp GPIO

Giá: 550.000 đ
Thanh toán an toàn với Bảo Kim !

 Đế nạp ROM dùng kết hợp GPIO Adaptor.

Socket P.1: ROM 24C0X.
Socket P.4: 25LC040 và M95640.
Socket P.2 và P.3: ROM khác.


 


2.850.000 đ
4895
35.000.000 đ
16317
6.000.000 đ
6994
6.000.000 đ
7440
6.000.000 đ
6226
3.000.000 đ
4386
3.000.000 đ
5116
6.000.000 đ
4261
6.000.000 đ
5742
7.000.000 đ
4610
350.000 đ
3305
2.000.000 đ
4485
2.500.000 đ
4381
79.000.000 đ
4650
Liên hệ
2937
1.500.000 đ
5422
2.500.000 đ
6000
Liên hệ
3085
2.500.000 đ
5978
1.650.000 đ
5853
2.500.000 đ
4194
25.000.000 đ
5081
2.950.000 đ
4936