Đế nạp ROM dùng kết hợp GPIO
  • Cell chính hãng
  • Cell Ni-mh
  • Thiết bị ngành pin laptop
  • Phần mềm reset pin laptop
  • Sạc dự phòng power bank
HTML5 Slideshow Code by WOWSlider.com v4.8


Đế nạp ROM dùng kết hợp GPIO

Giá: 550.000 đ
Thanh toán an toàn với Bảo Kim !

 Đế nạp ROM dùng kết hợp GPIO Adaptor.

Socket P.1: ROM 24C0X.
Socket P.4: 25LC040 và M95640.
Socket P.2 và P.3: ROM khác.


 


2.850.000 đ
5199
35.000.000 đ
17779
6.000.000 đ
8050
6.000.000 đ
6696
3.000.000 đ
4616
6.000.000 đ
7431
3.000.000 đ
5397
6.000.000 đ
4544
6.000.000 đ
6152
7.000.000 đ
4860
350.000 đ
3572
2.000.000 đ
4715
2.500.000 đ
4590
79.000.000 đ
4895
2.500.000 đ
6351
Liên hệ
3226
2.500.000 đ
6490
1.650.000 đ
6295
2.500.000 đ
4477
25.000.000 đ
5489
2.950.000 đ
5264
Liên hệ
3134
1.500.000 đ
5741