Đế hàn ROM 8 chân đầy đủ các loại
  • Cell chính hãng
  • Cell Ni-mh
  • Thiết bị ngành pin laptop
  • Phần mềm reset pin laptop
  • Sạc dự phòng power bank
HTML5 Slideshow Code by WOWSlider.com v4.8


Đế hàn ROM 8 chân đầy đủ các loại

Giá: 50.000 đ
Thanh toán an toàn với Bảo Kim !

Đế hàn ROM 8 chân đầy đủ các loại, dùng cho SBWshop và Be2works rất tiện lợi.
Hỗ trợ tất cả các loại ROM 8 chân:
24C01
24C02
20C04
25LC04
SL93C56
SL93C66
SL93C76
S29220A
S29394A.....


2.850.000 đ
5018
35.000.000 đ
16962
6.000.000 đ
7724
6.000.000 đ
6447
3.000.000 đ
4490
6.000.000 đ
7188
3.000.000 đ
5233
6.000.000 đ
4397
6.000.000 đ
5948
7.000.000 đ
4736
350.000 đ
3452
2.000.000 đ
4599
2.500.000 đ
4481
550.000 đ
4570
79.000.000 đ
4762
2.500.000 đ
6158
Liên hệ
3137
1.500.000 đ
5592
2.500.000 đ
6204
1.650.000 đ
6048
2.500.000 đ
4341
25.000.000 đ
5277
2.950.000 đ
5086
Liên hệ
3000