Hardware dùng cho SBW và Be2works
  • Cell chính hãng
  • Cell Ni-mh
  • Thiết bị ngành pin laptop
  • Phần mềm reset pin laptop
  • Sạc dự phòng power bank
HTML5 Slideshow Code by WOWSlider.com v4.8


Hardware dùng cho SBW và Be2works

Giá: 350.000 đ
Thanh toán an toàn với Bảo Kim !

 Bộ thiết bị phần cứng (Hardware) giao tiếp máy tính với phần mềm SmartBattery WorkShop và Be2works.
Sơ đồ:


Mạch hoàn chỉnh, có socket gắn đế nạp rom:


2.850.000 đ
4895
35.000.000 đ
16318
6.000.000 đ
6994
6.000.000 đ
7440
6.000.000 đ
6226
3.000.000 đ
4386
3.000.000 đ
5116
6.000.000 đ
4261
6.000.000 đ
5742
7.000.000 đ
4610
2.000.000 đ
4486
2.500.000 đ
4381
550.000 đ
4461
79.000.000 đ
4650
Liên hệ
2937
25.000.000 đ
5081
Liên hệ
3085
1.500.000 đ
5422
2.500.000 đ
5978
2.500.000 đ
6000
2.500.000 đ
4194
1.650.000 đ
5853
2.950.000 đ
4936