Hardware dùng cho SBW và Be2works
  • Cell chính hãng
  • Cell Ni-mh
  • Thiết bị ngành pin laptop
  • Phần mềm reset pin laptop
  • Sạc dự phòng power bank
HTML5 Slideshow Code by WOWSlider.com v4.8


Hardware dùng cho SBW và Be2works

Giá: 350.000 đ
Thanh toán an toàn với Bảo Kim !

 Bộ thiết bị phần cứng (Hardware) giao tiếp máy tính với phần mềm SmartBattery WorkShop và Be2works.
Sơ đồ:


Mạch hoàn chỉnh, có socket gắn đế nạp rom:


2.850.000 đ
5018
35.000.000 đ
16962
6.000.000 đ
7724
6.000.000 đ
6447
3.000.000 đ
4490
6.000.000 đ
7188
3.000.000 đ
5233
6.000.000 đ
4397
6.000.000 đ
5948
7.000.000 đ
4736
2.000.000 đ
4599
2.500.000 đ
4481
550.000 đ
4570
79.000.000 đ
4762
25.000.000 đ
5277
Liên hệ
3137
1.500.000 đ
5592
2.500.000 đ
6204
2.500.000 đ
6158
2.500.000 đ
4341
1.650.000 đ
6048
2.950.000 đ
5086
Liên hệ
3000