Hardware dùng cho SBW và Be2works
  • Cell chính hãng
  • Cell Ni-mh
  • Thiết bị ngành pin laptop
  • Phần mềm reset pin laptop
  • Sạc dự phòng power bank
HTML5 Slideshow Code by WOWSlider.com v4.8


Hardware dùng cho SBW và Be2works

Giá: 350.000 đ
Thanh toán an toàn với Bảo Kim !

 Bộ thiết bị phần cứng (Hardware) giao tiếp máy tính với phần mềm SmartBattery WorkShop và Be2works.
Sơ đồ:


Mạch hoàn chỉnh, có socket gắn đế nạp rom:


2.850.000 đ
5200
35.000.000 đ
17781
6.000.000 đ
8051
6.000.000 đ
6696
3.000.000 đ
4616
6.000.000 đ
7431
3.000.000 đ
5397
6.000.000 đ
4544
6.000.000 đ
6152
7.000.000 đ
4860
2.000.000 đ
4715
2.500.000 đ
4591
550.000 đ
4706
79.000.000 đ
4895
25.000.000 đ
5489
Liên hệ
3226
1.500.000 đ
5741
2.500.000 đ
6490
2.500.000 đ
6351
2.500.000 đ
4477
1.650.000 đ
6295
2.950.000 đ
5264
Liên hệ
3134