Hardware dùng cho SBW và Be2works
  • Cell chính hãng
  • Cell Ni-mh
  • Thiết bị ngành pin laptop
  • Phần mềm reset pin laptop
  • Sạc dự phòng power bank
HTML5 Slideshow Code by WOWSlider.com v4.8


Hardware dùng cho SBW và Be2works

Giá: 350.000 đ
Thanh toán an toàn với Bảo Kim !

 Bộ thiết bị phần cứng (Hardware) giao tiếp máy tính với phần mềm SmartBattery WorkShop và Be2works.
Sơ đồ:


Mạch hoàn chỉnh, có socket gắn đế nạp rom:


2.850.000 đ
5353
35.000.000 đ
18520
6.000.000 đ
8339
6.000.000 đ
6955
3.000.000 đ
4737
6.000.000 đ
7654
3.000.000 đ
5559
6.000.000 đ
4645
6.000.000 đ
6391
7.000.000 đ
4967
2.000.000 đ
4841
2.500.000 đ
4701
550.000 đ
4851
79.000.000 đ
5039
25.000.000 đ
5635
Liên hệ
3303
1.500.000 đ
5898
2.500.000 đ
6736
2.500.000 đ
6548
2.500.000 đ
4590
1.650.000 đ
6544
2.950.000 đ
5418
Liên hệ
3238